En tredjedel av årets tilgjengelige kvote på snøkrabbe er nå fisket. Foto Odd-Børre Humborstad, Havforskningsinstituttet

Kvoterådet for snøkrabbe i Barentshavet i 2024 innebærer en økning på drøye 2500 tonn. Snøkrabbebestanden i Barentshavet fortsetter å vokse, noe som gir grunnlag for en økning i kvoterådet for 2024.

Av Vibeke Lund Pettersen, Havforskningsinstituttet

– Kvoterådet for neste år er på 10 300 tonn. Det er en god økning i forhold til i fjor, sier havforsker og bestandsansvarlig for snøkrabbe, Ann Merete Hjelset.

Kvoterådet i 2023 var på 7790 tonn.

Snøkrabbe er veletablert i Barentshavet

Havforskningsinstituttet har siden 2018 gjennomført årlige tokt for å kartlegge utbredelsen av snøkrabbe på norsk sokkel. Bestanden er størst i områdene rundt Sentralbanken, i midten av Barentshavet, hvor det kommersielle fisket på norsk sokkel også foregår.

– Det er forventet at snøkrabben vil fortsette å spre seg og at bestanden vil øke både vestover og nordover, men hvor fort det går er usikkert, forteller Hjelset.

Les også: Snøkrabberederi vil fiske krabbe i Angola

Opprettholder fredningsperiode

I fjor anbefalte HI å utvide fredningsperioden, slik at den strekker seg fra 1. juli og ut året. Dette rådet opprettholdes også for 2024.

Snøkrabben vokser ved å skifte skall. Etter skallskiftet vil krabben i en periode ha mykere skall og mindre kjøtt. Bestanden er ekstra sårbar for fiske i denne perioden.

– Innføring av fredningsperioden er et virkemiddel for å beskytte sårbare krabber i den perioden de skal øke fyllingsgraden etter skallskifte. Dette sikrer fiskeriet snøkrabbe av god kvalitet når fisket pågår, sier Hjelset.

Vil unngå spøkelsesfiske

I tillegg foreslår Havforskningsinstituttet at det innføres krav om rømningshull med nedbrytbar tråd i krabbeteinene. Dersom en teine da går tapt i sjøen, råtner tråden slik at krabbe og andre arter kan komme seg ut.

– Av hensyn til dyrevelferden bør vi unngå spøkelsesfiske, sier Hjelset.

Les mer: Hvordan kan snøkrabbefisket bli mer miljø- og ressursvennlig?

Endelig snøkrabbekvote for 2024 blir fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet i løpet av desember.

egenannonse
Facebook