Fiskerimagasinet kunne for noen dager siden fortelle at utenlandske fartøyer så langt i år hadde levert pelagisk fisk til en verdi av over 1,8 milliarder kroner. Her er en oversikt over estimert verdi for hvert enkelt av de 44 fartøyene som har levert per 30. september.

                        .

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Det er to fartøy som skiller seg ut. Disse to, Voyager og Ocean Star, har begge levert fangst med en førstehåndsverdi langt over hundre millioner kroner. Voyager har ifølge Fiskerimagasinets estimater levert fisk verdt cirka 176 millioner kroner og Ocean Star 129 millioner kroner.

Sildelagets priser for pelagisk fisk

Denne verdien har vi kommet frem til ved å bruke Sildelagets gjennomsnittspriser for pelagisk fisk, samtidig som vi har utelatt utsortert fisk som ikke betales like godt, – om den betales.

Siden det er gjennomsnittlige priser, tar ikke disse hensyn til størrelser på for eksempel makrell, eller andre forhold som påvirker pris. Det er også prisforskjeller avhengig av om fangsten er levert tidlig på året eller sent. Selv om disse endringene kan medføre avvik i fangstverdien fra våre estimater, er estimatene relativt korrekte.

Verdi kan være høyere

Fangstene av makrell til konsum er kanskje priset litt for lavt. I snittprisen som er brukt ligger det en stor andel liten makrell tatt langs norske kysten.

De fleste konsumfangstene tatt av utenlandske fartøy er makrell fra 400 gram og oppover. Det kan derfor være at fangstverdien for spesielt britiske fartøy er litt for lav.

Blant de ti fartøyene som har høyest fangstverdi finner vi britiske Voyager, Ocean Star, Quantus og Christina S med verdi fra 87 millioner kroner til 176 millioner kroner. Deretter kommer danske Themis med fangstverdi på 87 millioner kroner, fulgt av færøyske Gøtunes og Birita med henholdsvis 79 og 73 millioner kroner. For norsk fiskeriindustri betyr de utenlandske fangstene ikke minst økt omsetning og ikke minst eksportinntekter.

Svenske Carmona er tirsdag ettermiddag på vei til norsk mottak. Fartøyet har meldt inn 30 tonn med makrell. Fangsten skal leveres til Brødrene Sperre AS på Ellingsøya i Møre og Romsdal. Makrell til konsum ble sist uke betalt i snitt 17220 kroner per tonn. Selv om fangsten er liten, burde den ha en verdi på rundt en halv million kroner.

LES OGSÅ:

Pelagisk fisk for milliarder levert av utenlandske fartøy

 

                                  .

Copyrigh/Alle rettigheter til tabeller: Fiskerimagasinet 2023

NB. Fartøyet Themis var feilaktig erklært svensk to ganger i artikkelen. Det skulle være dansk, og er derfor korrigert. Red.