Skal lagre levende makrellstørje

Vestbris vil om de lykkes med levendelagrin av makrellstørje kunne øke verdien på fangsten. Foto Geir Vinnes Forskning på å lagre levende makrellstørje, kan allerede i år gi resultater, Vestbris Fiskeriselskap AS, som eier kystnotbåten «Vestbris», skal i samarbeid med Firda Seafood Group AS å fiske og omsette 30 tonn levendelagret makrellstørje i år. Det