Fikk ikke kjøpe strukturkvote – manglet fem centimeter

“Baluba” var fem centimeter for kort til å få overta strukturkvoer fra “Caprice”. Foto Tor Gravnæs Reketråleren «Baluba» fikk avslag på søknad om å få kjøpe en strukturkvote for kystreker Sør med faktor 1. Selger var den tidligere reketråleren «Caprice» som er rigget om til snurrevad og derfor ikke kan bruke sine rekekvoter. Mens store

Ni år gammel kombibåt solgt for svært god pris

Vikasund er godkjent både som fiskefaertøy og spesialskip/arbeisbåt. Foto Adrian Viken, MarineTraffic. Vikahav AS på Roan har solgt en avansert kombibåt. Fartøyet «Vikasund» har fått Brattskjær AS i Rørvik som eier. Fiskebåten som er godkjent både som fiskefartøy og servicebåt ble overlevert av Viknaslipen AS til Pettersen Fishing AS i Åfjord, i 2014. Av Terje