Noen får en tier – andre får førti kroner kiloen

“Spjæringen” har fisket suverent mest brisling. Foto Rolf Bride. 20 båter har i år levert kystbrisling. Mens noen har levert hundre til sekshundre tonn, har andre tjent godt på små fangster. Mens brisling levert til produksjon av hermetikk har blitt betalt med en snau tier per kilo, har en del små fartøy oppnådd en snittpris