Snøkrabbe: Større kvote, færre teiner og lukning i 2025

Neste år blir det økt kvote, men reduksjoni antall fartøy.. Illustrasjonsfoto Odd Børre Humborstad, Havforskningsinstituttet Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 10 300 tonn snøkrabbe for fangst på norsk kontinentalsokkel i 2024. Dette innebærer en økning på 2510 tonn fra 2023, og er i tråd med råd fra Havforskningsinstituttet. Av Fiskeridepartementet (pressemelding) –