No skal Sognefjorden, Noregs djupaste fjord granskast

Havforskar Heidi Meyer studerer videostraumen frå undervassfarkosten og loggfører det ho ser. Foto Maria Knagenhjelm, Statsforvaltaren i Vestland Havforskarane granskar kva sårbare naturtypar som lever på botnen av Sognefjorden og Tysfjorden.   Av Bente Kjøllesdal, Havforskningsinstituttet – Eg vert heilt fascinert: det er tusenvis av slangestjerner. Sjå kor mange som sit med armane opp for