Hirtshals Havn styrker posisjonen som Europas laksehub

her ligger verdens største slakteskip for laks ved Hav Line Processing, en av, eller kanskje Europas største lakseteminaler- Foto Hirtshals Havn Ikke noe annet sted i Europa losses det så my laks som i Hirtshals Havn. Noe av laksen foredles, noe pakkes om, og noe sendes direkte videre til Europa eller andre markeder i verden.