"Karine H" har fisket mer reker enn noen annen norsk tråler. Men den er eneste tråler som bare fisker reker. Fartøyet har valgt trål fra Cosmos Trawl. Foto Frode Adolfsen

Med lite kvoter tilbake på årets torskekvoter, har mange store trålere lagt om til reketrål. Blant trålerne med lengde fra 55 meter og oppover har 19 trålere fisket fra 343 tonn til 2343 tonn. Av disse 19 fartøyene fisker 16 trålere med trål levert av samme produsent.

                        .

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Cosmos Trawl A/S i Hirtshals har nesten gjort rent bord, for ikke å si dekk, på store norske  reketrålere. Av 19 trålere er det bare tre som har valgt reketrål fra en annen produsent. Blant de trålerne som ikke bruker utstyr fra Cosmos Trawl er «Hera» og «Frøyanes» som har fisket henholdsvis 343 og 538 tonn, samt «Remøy» 1218 tonn. Av elleve trålere som til nå i år har levert over tusen tonn reker, er det bare ett fartøy, «Remøy» som ikke er rigget med trål fra Cosmos Trawl.

Uheldig start for «Frøyanes»

Det må legges til at «Frøyanes» ble avbrutt i fisket på grunn av brann i fabrikken etter at det nye fartøyet ble rigget om fra snøkrabbe til reker. Etter omrigging ble det noe få uker rekefiske før brannen medførte at i overkant av en måned gikk tapt. «Frøyanes» gikk ut fra Tromsø 30 mai.

Felles for de fleste fartøy i oversikten er at dette er data basert på sluttseddelregisteret. Det vil si fangsten er losset. Mange fartøy kan om bord ha fangst på flere hundre tonn, som ikke er registrert i sluttseddelregisteret.

“Karine H” har fisket mest reker

Det som synes klart er at «Karine H», den eneste rendyrkede reketråleren blant fartøyene, har fisket suverent mest reker. Men fartøyet har heller ikke fisket etter hvitfisk. Det er utelukkende levert reker.

«Karine H» som i år har fisket både i norsk farvann og ved Grønland har losset fangst fem ganger i år. Den ene av disse lossingene var etter bare noen få dagers fiske og bestod av litt over hundre tonn. Normalt har fartøyet fisket over fem hundre tonn før de har losset fangst. Det tyder på at det ene anløpet var forårsaket av et teknisk problem. Siste leveranse var på 510 tonn reker 4. juni.

Reketråleren «Karine H» påå reketoppen

«Karine H» eies av Halstensen Prawn AS i Austevoll. Selskapet som eies av Nye Halstensen Holding AS, eier også fabrikktråleren «Granit», samt de pelagiske fartøyene «Manon», og «Slaatterøy». «Granit» fisker også i perioder med reketrål, og i likhet med «Karine H» er de utstyrt med trål fra Cosmos Trawl A/S i Hirtshals. «Granit» fisker primært etter torsk og annen hvitfisk. De har til nå registrert en fangst på 579 tonn reker.

Cosmos Trawl satser på produktutvikling

Vi har spurt salgssjef Thorleif Grønkjær, om hva de mener er årsaken til at de har en så solid posisjon blant de store norske reketrålerne som reketrålerne.

– Det skyldes selvsagt at vi har et svært godt produkt. At de absolutt aller fleste av de store reketrålerne har valgt trål fra oss viser dette bedre enn noe annet.

– Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre trålene vi produserer, og vi anstrenger oss til det ytterste for å yte god service. Samtidig tror jeg vi har en stor fordel ved å være i Hirtshals. Her har vi en stor testtank hvor vi kan teste ut nytt utstyr, sier Grønkjær til Fiskerimagasinet.

De siste årene har danske kroner styrket seg mot norske kroner med hele 40 til 50 prosent. Men også norske konkurrenter må som Cosmos Trawl kjøpe tau og notlin i utlandet. Det utjevner noe av problemet med en sterk dansk krone. Men viktigst er at norske redere og skipper har lært at en reketrål fra Cosmos Trawl fungerer slik den skal for å gi god lønnsomhet.

ARTIKKEL FORTSETTER NEDENFOR

Thorleif Grønkjær er salgssjef hos Cosmos Trawl. Deres reketråler dominerer totalt blant store norske reketrålere. Foto Terje Engø
Banner reker tank Cosmos
Nordtind er med 1743 tonn den tråleren som har fisket nest mest reker. Foto Geir Vinnes
Arctic Swan er på en tredje plass med 1472 tonn reker. Foto Frode Adolfsen
Med en fangst på 1447 tonn reker, har Kongsfjord en solig fjerde plass. Foto Frode Adolfsen

Cosmos Trawl er Danmarks ledende trålprodusent

Cosmos Trawl har røtter tilbake til 1879 da det første notloftet ble etablert i Skagen. Gjennom årene har selskapet utviklet seg og tilpasset seg fiskeflåtens skiftende behov. En viktig milepæl i 1989 kom i tre av Europas ledende produsenter av tråler og nøter, Hirtshals Trawl, IC Trawl og Swan Net, slo seg sammen og etablerte Cosmos Trawl. I 2000 ble selskapet en del av den internasjonale Hampidjan-gruppen.

Cosmos Trawl har produksjon både i Hirtshals,  Skagen og Thyborøn. I Skagen bygges det nå et nytt notloft på hele 6000 kvadratmeter. Hovedkontor og administrasjon er lokalisert i Hirtshals, hvor selskapet produserer nøter, bunn- og reketrål, . I Skagen er det hovedfokus på produksjon av pelagisk trål. De eier også 80 prosent i Strandby Net A/S i Strandby. I tillegg har de en mindre avdeling i Hanstholm.

 

Leverer til fiskefartøyer over hele verden

Selskapet tilbyr også en lang rekke andre utstyr og tjenester til fiskeflåten. Blant annet leverer de stålvaier og de tilbyr lagring av nøter. Og like viktig, – de reparer alt av trål og not ved avdelingene langs kysten i Danmark.

Cosmos Trawl selger primært sine produkter i Skandinavia og Nord-Atlanteren, men de har også kunder steder som Sør-Amerika, Asia og i Fjerne Østen. I norsk fiskeflåte har de total dominans innen reketrål for store reketrålere. De har også levert pelagisk trål til noen norske fartøy, samt bunntrål og reketrål til en del av flåten som fisker i Nordsjøen og Skagerrak. I tillegg yter de service til en rekke trålere som fisker i Skagerrak.

Cosmos Trawl har avelinger og datterselskaper i alle de viktigste fiskerihavnene i Danmark. Dette er fra notloftet i Hirtshals. Foto Terje Engø
Facebook